.

INTERNATIONAL TRADE

SARILAR GRUP, gerek ithalat gerekse ihracat faaliyetleri ile her türlü proje bazlı çalışmalarda talepleri karşılamaktadır.